VietPho.com
shopVietPho.com Home Shopping
Little Saigon  Home Shopping
Details
Tu Thien The - The 2 Chieu
Tu Thien The - The 2 Chieu

Contact: Hai Nguyen
Address: 14541 Brookhurst St #A7, Westminster   CA 92683
Phone: 714.839.5996
Saigon - Hà Nội 7.1/Phút (điện thoại bàn), Các Tỉnh và Cell Phone 8.9 Cent/phút. Tặng 10%.
Click For Driving Direction Click To Go Back

Tu Thien The - The 2 Chieu

 
  Click To Buy Minutes Online Click To Buy Minutes Online

Calculate Call Minutes

Enter Dollar Amount Saigon/Hà Nội Các Tỉnh Cell Phone Flat Rate Từ VN Gọi Qua Mỹ
Enter Dollar Amount To Calculate Call Minutes

Quí Khách Gọi Về Việt Nam Có Hai Lựa Chọn

1. Cách Gọi Thông Thường

  • Bấm số tổng đài mà nhân viên đã cung cấp
  • Nghe báo số tiền đang có
  • Bấm số Việt Nam muốn gọi:
  • 84 + số điện thoại #
  • 84 838223344 #

2. Bấm Số Gọi Nhanh

  • Số Việt Nam sẽ được chuyển thành số địa phương ( số gọi nhanh)
  • Ví dụ: 84 838223344 chuyển thành số gọi nhanh 714 123 4567
  • Quý khách lưu lại số gọi nhanh
  • Sau đó, quý khách không cần bấm số tổng đài và số Việt Nam nữa, chỉ cần bấm số gọi nhanh là kết nối được thân nhân ở Việt Nam

Tell A Friend