Viet Pho little Saigon  Loading Viet Pho Little Saigon

Chọn Hướng Nhà Theo Tuổi


Thường khi xem hướng nhà thì theo người chủ lớn tuối nhất trong nhà, theo thứ tự ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ. Chủ nhà ở đây là theo tuổi chứ không phải là người đứng tên trên giấy tờ. Nếu hai vợ chồng cùng ở chung một căn nhà, chúng ta xem hướng theo tuổi của người chồng. Vì dù ở bên Đông hay Tây, người chồng lúc nào cũng là gia chủ. Nếu người đàn bà có chồng, nhưng đã ly thân, ly dị hay chồng ở nơi khác, thì xem tuổi của chính mình, vì người vợ bây giờ là gia chủ.


 Nam  Nữ   Search

Chọn hướng nhà theo Bát quái, Ngũ hành và Phương vị


Luo Pan Compass

Luo Pan Compass

Các nhà phong thủy thường căn cứ vào ngày sinh mà tính toán theo Bát quái, Ngũ hành và Phương vị để chọn hướng nhà.

 • Bát quái: Dịch có Thái cực (gồm có Lưỡng nghi và Tứ tượng), Thái cực sinh ra Lưỡng nghi (nghi dương và nghi âm), Lưỡng nghi sinh ra Tứ tượng (Thái dương Kim, Thiếu dương Hoả, Thiếu âm Thuỷ và Thái âm Mộc), Tứ tượng sinh ra Bát quái: Càn (Trời), Đoài (Đầm), Ly (Lửa), Chấn (Sấm), Tốn (Gió), Khảm (Nước), Cấn (Núi), Khôn (Đất).
 • Ngũ hành là Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ.
  1. Thủy, Mộc, Hỏa thuộc Đông Tứ Trạch.
  2. Thổ, Kim thuộc Tây Tứ Trạch.
 • Tương sinh (chu kỳ sáng tạo): Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy,Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.
  Tương khắc (Trong chu kỳ hủy diệt): Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc

 • Phương vị của dụng thần trong Tứ trụ hoặc Bát tự, là dựa vào sự cân bằng ngũ hành của tất cả năm, tháng, ngày, giờ sinh.

Theo quan niệm của môn phong thủy, khi nói đến chọn hướng nhà, thường chia nhà và tuổi thành 2 nhóm:

 • ĐÔNG TỨ TRẠCH: (gồm các hướng ĐÔNG, ĐÔNG NAM, NAM và BẮC) tốt cho những người có năm sinh thuộc các quẻ CHẤN, TỐN, KHẢM, LY là thuộc ĐÔNG TỨ MỆNH.
 • TÂY TỨ TRẠCH: (gồm các hướng TÂY, TÂY NAM, TÂY BẮC và ĐÔNG BẮC) tốt cho những người có năm sinh thuộc các quẻ CÀN, KHÔN, CẤN, ĐOÀI là thuộc TÂY TỨ MỆNH.
Our Sponsors
Xem Hướng Nhà
Lịch Ngày Tốt Xấu
Tử Vi Năm Tân Mão 2011
Videos Về Phong Thủy
 
Tìm Hiểu Về Phong Thủy
Live Shows Ở Little Saigon
Trung Tâm Trợ Giúp Về Pháp Lý Miễn Phí Tại Los Angeles Và Orange Counties
Thi Viết Chủ Đề 'Mẹ Tôi'
     Do Ngụy Vũ Và Báo Việt Herald Thực Hiện